Privaatsuspoliitika

Avelg.ee (A-Velg OÜ) on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Avelg.ee kogub isikuandmeid e-poe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, täpsemalt kliendi nimi, ettevõtte nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress.

Muude andmete kogumine

Avelg.ee kogub ka isikustamata andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Sellisteks andmeteks on veebilehe Avelg.ee külastajate sugu, vanus, keele eelistus ja asukoht. Samuti kogume andmeid klientide tegevuse kohta meie veebilehel ja e-poes ning neid kasutatakse klientide eelistuste väljaselgitamiseks.

Isikuandmete kasutamine

Klientide andmeid kasutatakse selleks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning täita kliendi ees võetud kohustused e-poest ostu sooritamisel. Isikustamata andmeid kasutatatkse selleks, et kaardistada enim huvipakkuvad tooted ja teenused meie veebilehel.Ühtlasi saame kogutud isikuandmete abil teavitada kliente riidekaubad.ee parimatest pakkumistest uudiskirja kaudu.

Isikuandmete edastamine

Avelg.ee ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Isikuandmete kaitse

Kliimatehnika.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Avelg.ee e-poest sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Avelg.ee jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente.

Rehvitööde hinnakiri